Maddalena's Marvellous Tripfolk Klabb

by *etnika

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      €10 EUR  or more

     

1.
04:12
2.
02:56
3.
4.
04:11
5.
6.
7.
03:28
8.
04:01
9.
04:48
10.
11.
04:17

about

After an eight year hiatus, we recently regrouped with a streamlined setup, revisiting some of the music created since our last recording in 2003. For this album we began rearranging the material by first looking at the essence of what worked in each song, and then by forwarding the oddity of the current instrumentation and band lineup.

We also created six new tracks for the album that we are very excited about, as they started taking us into a new musical direction. These are still based on some aspect of the traditional Maltese music, whether it may be lyrics from the 1930´s recordings, a traditional għana song, folk rhymes or a popular tune. As always, it was a challenge to include some of the remaining local instruments and to play them in ways that would sound fresh and surprising within the new context. Tanbur, żummara, bijambo, żafżafa and flejguta offset the effected guitars, retro-futuristic synths, unconventional percussion and footwork, deep, groovy bass, raspy sax and haunting whispery vocals. The unlikely result is a new sound we started to refer to during the recording as 'Tripfolk'.

We would like to thank all involved in the making of the CD, it was a real journey and a privilege, we hope you enjoy listening to the album and we look forward to playing it live.

Check us out on www.facebook.com/etnikamalta.

credits

released November 15, 2016

ALISON GALEA: voice, keys, electric guitars
ANDREW ALAMANGO: electric guitars, oud, tambur, żummara, backing vocals
WALTER VELLA: tenor & baritone sax, flute & alto flute, flejguta
OLIVER DEGABRIELE: double & electric bass, keys, bass synths, backing vocals
ANDREJ VUJICIC: cajón, katuba, bijambo, tambur, żafżafa, kalimba, typewriter, body percussion, backing vocals
FRANCESCA GRIMA: footwork on wood & pastizzi tray, body percussion

All songs composed and arranged by *etnika
Produced by *etnika and David Vella

Sleeve design by Andrej Vujicic
Group photo by Grace Cassar

Album recorded, mixed and mastered by David Vella at Temple Studios Malta 2016

This project is supported by Arts Council Malta – Malta Arts Fund

copyright © *etnika 2016

Thanks to Arts Council Malta, Adrian Mamo, Manuel Casha, Toni Sant, Davinia Galea, David, Ethan and Alistair at Temple Studios, the Gozo Ministry, Frankie, Richard, Raymond and Joe for use of sentinella room at the Citadel Gozo, Henry Alamango, Norman and Kristine Grima, Giosuè Deriu, Anette Erler, Maria Lipnicka, last but not least all previous etnika members and collaborators.

tags

license

all rights reserved

about

*etnika malta

An unlikely mix of artists, characters and instruments, *etnika's sound layers enchanting melancholy with traditional tunes & lyrics over effected guitars, retro-futuristic synths, unconventional percussion and footwork, deep, groovy bass, raspy sax, haunting whispery vocals and old Maltese instruments.

Expect a few detours, expect the unexpected, this 'tripfolk' band has a big heart.
... more

contact / help

Contact *etnika

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Maddalena
MADDALENA ( C.Satariano 1931, trad. chant)

Maddalena, Maddalena
wiċċ taz-zokkra, wiċċ il-hena,
jiena ġejt appost għalik
fittex oħroġ ħa' ngawdik.

Xitla sbejħa ġo l-ġnien għandi
kemm ilma ġarrejt għalik
meta ġejt biex il-frott tagħmel
u ħaddiehor qed igawdik.

**

Maddalena, Maddalena
Of sweet and joyful manner,
I have come here just for you,
So please come out so i can enjoy you.

Oh beautiful plant, that I have in my garden
So much water I have carried for you
yet when you came to bear the fruits
Alas, someone else is enjoying you.
Track Name: Lanċa
LANĊA (Lyrics: Trad)

Lanċa ġejja w oħra sejra
Minn tas-Sliema għall-Marsamxett
Il-kaptan bil-pipa f'ħalqu
Jidderieġi l-bastiment.

Għamillu karta
Għamillu karta
Għamillu karta
Għal tax-xjuħ.

Sewwa sewwa f'nofs ta' baħar
Il-kaptan ħassu ħazin
Ma kellux min idur miegħu
Daru miegħu l-baħrin.

Għamillu karta
Għamillu karta
Għamillu karta
Għal tax-xjuħ.

**

One ferry coming, another is going
from Sliema to Marsamxett.
With a pipe in his mouth,
the captain Is steering the vessel.

Write him off
Write him off
Just write him off
To an old people’s home.

All but when, amidst the seas
The captain felt unwell
With nobody to see to him
The sailors had to do.

Write him off
Write him off
Just write him off
To an old people’s home.
Track Name: Il-Mara u x-Xitan
IL-MARA U X-XITAN (Lyrics: C.Satariano - HMV 1931)

U il-mara l-aħwa ħuti
Hi gwaj mill-akbar nett
Ma' nsib xejn differenza
Minn Brejbes ghadd-dublett .

Insibhom ħaga waħda
It-tnejn ta' xibka fina, it-tnejn
Sabiex nintilfu
Is-semm jitfgħu ġo finha.

Insibhom ħaga waħda
It-tnejn ta' xibka fina, it-tnejn
Sabiex nintilfu
Is-semm jitfgħu ġo fina.

It-tnejn qishom miftehma
U xogħolhom wieħed biss
Sabiex jitilfu l-bniedem
Jitfgħuh fi' kbir abbiss.

Il-mara w ix-xitan
Il-mara w ix-xitan

Il-mara dejjem kienet
Il-gwaj tagħna l-irġiel
Mhux darba', tnejn lir-raġel
Ġgħalietu jsir qattiel.

Il-mara w x-xitan.

**

The woman, my dear friends
Is calamity of the worst kind,
I see in fact no difference,
between the devil and the skirt.

They are one and the same, I find
To ensnare us in their web,
Only to intoxicate us,
and inject us with their malice.

Both are agreed,
and their work is but one,
for man to lose his mind,
To hurl him into the abyss..

The woman and the devil.

The woman always has been
a trouble for us men,
Many a time, the reason she was,
that man would turn to kill.

The woman and the devil.
Track Name: Valletta
VALLETTA (Lyrics: N. Bugeja)

Wara sena fuq il-baħar
Rajt mill-bogħod id-dell tas-swar
Ħsibt li taħthom tistennieni
Hemm imħabba tarmi n-nar.

Rajt id-dwal tal-belt Valletta
Mingħalijja sibt is-sliem
Imma l-imħabba daħqet bijja
Flok il-bidu sibt it-tmiem.

Inżilt magħha Strada Stretta
Kulħadd jgħidli kemm hi fuq tagħha
Żewġ baħrin fill-belt Valletta
F'kemm trodd salib għalijja ġew.

Valletta fittixtek fin-namur
Valletta timlili qalbi bid-dulur
Ħanini ara kemm tajtni nkwiet
Xtaqt inħobb imma spiċċajna b'ħafna ġlied.

Il-baħrin telquli biha
In-nies ħarġet fuq il-bankina
Jiena mort naqbeż għalijha
Imma qlajt daqqa ta' mus.

Valletta fittixtek fin-namur
Valletta timlili qalbi bid-dulur
Ħanini ara kemm tajtni nkwiet
Xtaqt inħobb imma spiċċajna b'ħafna ġlied.

Il-baħrin telquli biha
In-nies ħarġet fuq il-bankina
Jiena mort naqbeż għalijha
Imma qlajt daqqa ta' mus.

Ilbierah Valletta għamiltni ferħan
Imma llum taħt is-swar waħdi u xurban
Valletta għan-namur iżjed ma niġix
Ħlief noħlom f'imħabbti llejla m'hinix.

Valletta
Valletta

**

After a year roaming the seas,
From afar the walls I saw,
Where I thought I’d find you waiting,
Yearning with a burning love.

The city lights of Valletta I saw,
And thought that I’d I found peace,
But it seems that love deceived me
Not a beginning, but my end I met.

Heading down to Strait Street,
All were keen to pry and comment,
Alas two sailors from the city,
Were headed straight for me.

Valletta, I came to you for love
Valletta, yet you fill me with sorrow
Oh my dear, what a mess you got me in,
I was looking for love, but ended in struggle.

Away with my girl, the seamen ran
Out on the kerb for all to see
But as I tried to win her back
One of them returned a stab.

Yesterday, Valletta, you gave me joy,
But today beneath your walls, all drunk and alone.
Valletta, I won’t come looking for love.
Tonight I can only dream, of my beloved.

Valletta, Valletta
Track Name: X'ser Ngħannu?
X’SER NGĦANNU? (Lyrics: F. Baldacchino il-Budaj)

X'sejrin ngħannu ja ħabib
F'dil-qagħda tal-mument
Ngħannu t-tnejn flimkien
Il-bikja tal-lament.

Għax l-uġiegħ qiegħed jiżdied
Bil-gwerer u l-imwiet
X'ngħannu kif l-għana jnin
X'ser jibqa' tal-Maltin.

Tridx ngħannu lill-mara wkoll
Titgħarwen mill-ilbies
Ngħannu dwar il-karim
Maqtul ġo qalb in-nies.

X'sejrin ngħannulhom lin-nies
Kif ifurulhom il-kwies
X'ngħannu lill-migdud
L-imħabba fih qed tmut.

Dawn il-kwiekeb x'ser ngħannulhom
Kif is-sħab surthom jgħattulhom
Lill-ibnek x'ser tgħannilu
Mill-ġungla x'ser tixtrilu?

Għidli x'ngħannu ghidli inti
Għax inhoss li issa ġġennint
Il-kwiekeb kemm sfaw ħosbiena
B'dak l-għaġir faħxi tagħna l-bnedmin.

X'sejrin ngħannu ja ħabib
F'dil-qagħda tal-mument
Ngħannu t-tnejn flimkien
Il-bikja tal-lament.

U meta l-għalmu jitbaxxa
U l-kant u d-daqq jisfaxxa
X'ser ngħannu int u jien
Kif l-art tieqaf mid-dawrien?

Għidli x'ngħannu għidli inti
Għax inħoss li issa ġġennint
Il-kwiekeb kif sfaw ħosbiena
B'dak l-għaġir tagħna l-bnedmin.

Għidli x'ngħannu għidli inti
Għax inħoss li issa ġġennint
Il-ħlejjaq kollha bla ħtijja
Kollha jlumu lilna l-bnedmin.

**

What shall we sing, my friend,
At this moment in time?
Let’s sing together
To the cry of lament

For the pain is getting stronger
With this war and ruin
What shall we sing, when song fades away
And what will become of the Maltese?

We can sing to the ‘woman’,
Bereft of clothing.
or sing about god
Who is no more in people’s hearts

What shall we sing to the people
When their cups are overflowing?
What to sing to the bitter one,
Within whom love is dying?

And to the stars, what shall we sing,
When hidden behind clouds?
to your son, what will you sing
from this jungle what more to buy him?

So what shall we sing, please you tell me,
For I fear I'm losing my mind
Even the stars look on concerned,
For man’s audacious deeds

What shall we sing, my friend,
At this moment in time?
Let’s sing together,
To the cry of lament.

For when you’ve given up,
And the music and dance are over,
What will you and I sing,
When the world comes to a still?

So what shall we sing, please you tell me,
For I fear I’m losing my mind,
Even the stars look on, concerned,
For man’s audacious deeds.

What shall we sing, now you tell me,
For I fear i'm losing my mind
All of god’s creatures are without fault,
And mankind only, stands to blame.
Track Name: Bormliża Yé-Yé
BORMLIŻA YÉ-YÉ (Lyrics: Trad. Bormliża)

U fejnu leħni
Leħni ta' dari
Kemm kelli leħni
Leħni sabiħ.

U fejnu leħni
Leħni ta' dari
Għaliex naħseb
Ħaduli r-riħ.

Xi ħlewwa ta' kitarrini
Isejħu lil min ikun ġej
Kemm jagħmlu sabiħ mal-lejl
U jwaqqfu lil min ikun għaddej.

U fejnu leħni
Leħni ta' dari
Kemm kelli leħni
Leħni sabiħ.

U fejnu leħni
Leħni ta' dari
Għaliex naħseb
Ħaduli r-riħ.

**

Oh where is my voice,
My voice of the past?
I think the wind
has blown it away.

Oh where is my voice,
My voice of the past?
How sweet was my voice
that beautiful voice

Oh where is my voice
My voice of the past
I think the wind
has blown it away

The sweetness of guitars,
Hailing those who pass,
Oh how sweet they sound at night,
They stop all passers by.

Oh where is my voice,
My voice of the past?
How sweet was my voice
that beautiful voice

Oh where is my voice,
My voice of the past,
I think the wind,
has blown it away.
Track Name: Isla
ISLA (Interviews by G. Cassar Pullicino & F. Baldacchino il-Budaj)

Il-vuċi ta' Ġużè Cassar Pullicino misluta minn intervistà ma' Toni Sant (1991).

Ġużè Cassar Pullicino's voice sample is from an interview with Toni Sant (1991).

Voice of Frans Baldacchino interviewed by Manuel Casha in the Manuel Casha “Maltese Folklore Music” project (2003). Courtesy of the National Library of Australia, Canberra.

Leħen Frans Baldacchino minn intervista ma' Manuel Casha mill-proġett “Maltese Folklore Music” (2003). Ħajr lin-National Library of Australia, Canberra.

**

“Issa jien għalija, l-għana u l-poeżija huma aħwa”
“In my opinion, għana and poetry are siblings”
Frans Baldacchino “Il-Budaj”
Track Name: Tuta Tajba
TUTA TAJBA (Lyrics: Trad.)

Ġewż, lewż, qastan, tin
Kemm inħobbu 'l San Martin
Ġewż, lewż, qastan, tin
Kemm inħobbu 'l San Martin

Dari rari tara re
Tara lira tara re
Dari rari tara re
Tara lira tara re

Titjiriet tat-tadam
Titjiriet tat-tadam, tadam
Titjiriet tat-tadam
Titjiriet tat-tadam

Toni tagħna tagħni tina
Talli tajtu tuta tajba
Toni tgħana tagħni tina
Talli tajtu tuta tajba

Talli tajtu tuta tajba
Toni tagħna tagħni tina
Talli tajtu tuta tajba
Toni tagħna tagħni tina

Ġewż, lewż qastan, tin
Kemm inħobbu 'l San Martin
Ġewż, lewż, qastan, tin
Kemm inħobbu 'l San Martin

**

“Toni tagħna tagħni tina, talli tajtu tuta tajba!”
“Our Toni gave me a fig for a mulberry I gave him!”
Track Name: Rummiena
RUMMIENA (Lyrics: N.Bugeja)

Rummiena tħammar fuq dan ix-xefaq
Tal-purtieri miftuħin fil-kabaret
Xuftejha ħomor bħal tazza nbid
Naf li jiena 'l din ir-rummiena rrid.

F'idejha t-tnejn idur qed nistħajjilha
Dir-rummiena tħoll il-ħwienet ta' filgħaxijiet.

Frotta tal-Belt fis-City Bar
Żibeġ ileqqu taħt id-dwal
Aħmar il-lejl fis-City Bar
Din ir-rummiena taħraq nar.

Rummiena nduqek waħdi
Ma ġenb il-baħar
Imma l-ħmura ta' xuftejha
Għadni ma doqtiex
Imma l-ħmura ta' xuftejha
Għadni ma doqtiex.

Frotta tal-Belt fis-City Bar
Żibeġ ileqqu taħt id-dwal
Aħmar il-lejl fis-City Bar
Din ir-rummiena taħraq nar.

Rummiena nduqek waħdi
Ma ġenb il-baħar
Imma l-ħmura ta' xuftejha
Għadni ma doqtiex
Imma l-ħmura ta' xuftejha
Għadni ma doqtiex.

**

Oh pomegranate, who reddens horizons,
And the curtains of a cabaret,

Red are her lips, as a glass of wine,
This pomegranate, I know it’s her i want.

Twirling i see her, in both my hands,
This pomegranate, unbridles the bars at night.

Fruit of the city in the “City Bar”
Shimmering sequins in the light
Red is the night in the “City Bar”
This pomegranate, is on fire.

Oh pomegranate I’ll savour you alone
By the sea
Though as yet I’ve not tasted,
the redness of her lips.
Track Name: Insiġ il-Ħolm
INSIĠ IL-ĦOLM (Lyrics: L. Vassallo/ N. Bugeja)

Insiġ il-ħolm
Bejn blajjet is-swar qed isir
U l-qamar hu kobba ħarir
U taħtu jilmew il-mewġiet
Mat-tlett ibliet.

Kull ħolma lewn
Li f'dgħajsa jitfassal
Biex xewqa s'oħra titwassal
L-għajn li tilmaħ ix-xatt
Ma tehmeż qatt.

Ħolm u sewwa
Fuq l-ilma joħolqu 'l xulxin
Bħalma jagħmlu żewġ maħbubin.

Ismagħha l-ħolma minsuġa
F'nifs ir-riħ
F'ilsien il-mewġ
Titlifiex fil-logħba tat-tfal
F'ferħ żagħżugħ
F'għajnejn ix-xiħ.

Il-ħolm ħajja
Xewqat u beżgħat maħluqin
Stħajjil u għejxien imwettqin.

Biex xewqa s'oħra titwassal
L-għajn li tilmaħ ix-xatt
Ma tehmeż qatt.

Il-ħolm ħajja
Xewqat u beżgħat maħluqin
Stħajjil u għejxien imwettqin.

Insiġ il-ħolm
Kull ħolma lewn
F'fifret Anel
F'għajnejn ix-xiħ.

**

The weaving of dreams,
Amongst city walls appears,
The moon is but a ball of silk,
Upon three cities, the waves they crash.

Every dream is a hue,
Which forms a boat,
To bring one desire, to another,
Though the eye that sights the shore,
Never blinks.

Listen to it,
That woven dream,
On the breath of the wind,
On the tongue of the waves.

Lose it not,
In children’s games,
In youthful glee,
And in the eyes of the old man .

Dreams meet with virtue,
Atop the sea,
To shape each other,
As two lovers do.
Track Name: Sentinella
SENTINELLA (Lyrics: Trad.)

Bumm bumm il-bieb
Onġi onġi onġella
Bumm bumm il-bieb
Onġi o kavalier.

Bumm bumm il-bieb
Onġi onġi onġella
Bumm bumm il-bieb
Onġi o kavalier.